Trụ sở chính

  • Địa chỉ: 415/39 Tân Hương, P Tân Quý, Q Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.2245.7672
  • Email: cpm@mnetco.com.vn
  • Hotline: 039.659.9090
Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô
Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô
Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô
Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô
Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô
Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô
Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô
Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô

Hiện nay, sự tăng trưởng liên tục trong ngành công nghiệp ô tô và nhu cầu ngày càng tăng có nghĩa là các yêu cầu về quy trình sản xuất đang tăng mạnh. Để đáp ứng với xu hướng này, máy móc sản xuất cần vận hành một cách hoàn hảo và rất hiệu quả. Các dây chuyền tự động được sử dụng nhiều nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Là nhà cung cấp băng tải và các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn, thiết kế các dây chuyền đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng.

Hiện nay, sự tăng trưởng liên tục trong ngành công nghiệp ô tô và nhu cầu ngày càng tăng có nghĩa là các yêu cầu về quy trình sản xuất đang tăng mạnh. Để đáp ứng với xu hướng này, máy móc sản xuất cần vận hành một cách hoàn hảo và rất hiệu quả. Các dây chuyền tự động được sử dụng nhiều nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Là nhà cung cấp băng tải và các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn, thiết kế các dây chuyền đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng.

Hiện nay, sự tăng trưởng liên tục trong ngành công nghiệp ô tô và nhu cầu ngày càng tăng có nghĩa là các yêu cầu về quy trình sản xuất đang tăng mạnh. Để đáp ứng với xu hướng này, máy móc sản xuất cần vận hành một cách hoàn hảo và rất hiệu quả. Các dây chuyền tự động được sử dụng nhiều nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Là nhà cung cấp băng tải và các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn, thiết kế các dây chuyền đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng.